کمپین یک جهان برای یک جهان
کمپین یک جهان برای یک جهان

کمپین یک جهان برای یک جهان به پشتیبانی شرکت علمی فرهنگی و پژوهشی نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) کمپین مقابله با ویروس کرونا

کمپین یک جهان برای یک جهان به پشتیبانی شرکت علمی فرهنگی و پژوهشی نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) کمپینی خیریه می باشد که اولین فعالیت آن کمپین مقابله با ویروس کرونا می باشد

28 بازدیدها
1 پسندیده
1 دنبال شده
1 دنبال کننده
حذف فیلتر نتایج جستجو برای