کنفرانس خبری گل‌محمدی قبل از بازی ماشین‌سازی- پدیده