برخورد ناگهانی توپ با خبرنگار نشریه گل پیش از آغاز بازی والنسیا - آرسنال