اکران مردمی لاتاری در سینما بهمن تهران با حضور عوامل فیلم