فیلم کنسرت "گروه موسیقی سیریا" و اجرای ترانه‌ی "حجله"