بازدید برانکو و سیدجلال حسینی از استادیوم آزادی پیش از فینال