اختصاصی: ورزش سه‌ از لیگ افغانستان در کابل گزارش می‌دهد!