خلاصه بازی سنگال 0 - الجزایر 1 (فینال جام ملتهای آفریقا)