تلاش کادرفنی ماشین سازی برای رساندن مصدومان به دیدار سپاهان