تقدیر بازیکنان السد از فریرا پیش از آخرین بازی روی نیمکت این تیم