رقابت فوتبالی عزیزی و مدیر شبکه3 در پشت صحنه برنامه ستاره‌ساز