طرز تهیه ورق فیلو یا یوفکا (با نحوه بسته بندی و نگهداری)