سخنرانی رئیس جمهور در آئین افتتاح مترو شهر جدید هشتگرد