چهارمین مرحله بهره‌برداری از ناوگان ریلی تولید داخل