اکران مردمی لاتاری در سینماهای آبادان با حضور هادی حجازی فر