کارتون قدیمی و نوستالژیک "قزاق‌ها": نمک خریدن قزاق‌ها