رونمایی از سامانه ثبت‌نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای