فیلم کنسرت " نای برغوثی " و اجرای ترانه‌ی " لبیروت "