نقائص ایمنی آزادراه غدیر از دید رئیس پلیس راهور ناجا