وضعیت‌ هواداران برای‌ ورود‌ به استادیوم و ادامه‌کارشکنی‌ها