طرز تهیه مرحله به مرحله حلیم افطاری خوشمزه و کشدار