شماره تماس جهت انتقال افراد بی‌خانمان به گرمخانه‌ها / این جوان زیر برف خوابیده