حضور و همراهی بسیج راه آهن در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی