تیزر تبلیغاتی رستوران گردان برج میلاد (کاری از گروه هنری یک لحظه)