رمزگشایی از حمایت قاطعانه کمالوند از کارلوس کی‌روش