عملکرد راهداری در محورهای مواصلاتی درگیر برف و کولاک