خلاصه بسکتبال آرژانتین - فرانسه (جام‌جهانی‌بسکتبال)