واکنش آذری به شایعه‌ی قرار گرفتن نامش در لیست مازاد استقلال