تصاویر عجیب از بازگشت هواپیمای استقلال به مهرآباد به دلیل نقص فنی