انتقام کریستیانو رونالدو از کسانی که مسی را بهترین دانستند ( زیرنویس فارسی )