قسمت‌ هشتم فوتبالیستها سری‌ جدید 2018‌ (زیرنویس‌فارسی)