رفع موهای زائد، ضایعات پیگمانته و لکه های پوستی - دستگاه آپوجی