حرکت جالب ژاوی و گرفتن عکس یادگاری با تیم پرسپولیس