خلاصه بازی سوئیس 1 - جمهوری ایرلند 1 (مقدماتی یورو)