عکس یادگاری رونالدو و دوستان در واندا متروپولیتانو