کباب پز گوزل گاز دارای8سیخ(جوجه گردان). وبدنه استیل قابل استفاده با گاز شهری وگاز کپسولی