فیلم کنسرت سهیل نفیسی و اجرای ترانه "یار عزیز قامت بلندم"