پخش زنده حرم مطهر امام رضا (ع)

پخش زنده حرم مطهر امام رضا (ع)

پخش زنده حرم مطهر امام رضا (ع) به صورت 24 ساعته.