سپتیک تانک

سپتیک تانک

0 دنبال‌کننده
اطلاعات کانال

همچنین از مهمترین پروژه های سال 97 ناب زیست می توان به پروژه سپتیک تانک های پروژه همراه شهر متعلق به شرکت همراه اول به ظرفیت 840 مترمکعب در قالب 7 دستگاه سپتیک تانک 50 مترمکعب و دو دستگاه سپتیک تانک 35 مترمکعب پیمانکار فاز اول پروژه 1200 واحدی همراه شهر در ورداورد شرکت تکناب و دقیقا همین ابعاد سپتیک تانک در فاز دوم توسط شرکت آمن اشاره کرد

شروع فعالیت 17 اردیبهشت 1398
2 عدد ویدیو
18 بازید کل کانال
0 پسندیده
0 دنبال شده
0 دنبال کننده