دارندگان مسکن های لوکس چقدر مالیات می دهند؟!

تماشاخانه
منتشر شده در 13 بهمن 1398

مصوبه مهم کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی مبلغ مالیات مسکن و ماشین پولدارها.

دیدگاه کاربران
نسیم غرب -

ما همیشه بفکر زیبایی شما هستیم

فارسی -

https://xn--mgbg1fo99b.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/