نشست خبری دیدار پرسپولیس - پیکان

دنیای ورزش
منتشر شده در 25 بهمن 1399

نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس - پیکان


ساعت ساعت13 یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس


ساعت 13:30 مهدی تارتار سرمربی پیکان

دیدگاه کاربران