پخش خودکار بعدی

آهنگ پرسپولیس قهرمان

گرامافون گرامافون
177


پرسپولیس قهرمان میشه


خدا میدونه که حقشه


به لطف یزدان و بچه ها


پرسپولیس قهرمان میشه


پرسپولیس قهرمان میشه


پرسپولیس قهرمان میشه


پرسپولیس قهرمان میشه


پرسپولیس....


آی پرسپولیس ما گل میخوایم مساوی حکم باختنه


تنها نمون با ما بخون وقت به گل رسیدنه


یک قدمه تا آسیا منتظریم همه به پیش


تو خاطرا موندنیه دقیقه نود و شیش


پرسپولیس قهرمان میشه


خدا میدونه که حقشه


به لطف یزدان و بچه ها


پرسپولیس قهرمان میشه


پرسپولیس قهرمان میشه


این که میگیم دوست داریم ببازی هم حقیقته


هرجا بودیم داد می زنیم پرسپولیسی باغیرته


این که میگیم دوست داریم ببازی هم حقیقته


هرجا بودیم داد می زنیم پرسپولیسی باغیرته


پرسپولیس قهرمان میشه


خدا میدونه که حقشه


به لطف یزدان و بچه ها


پرسپولیس قهرمان میشه


پرسپولیس قهرمان میشه


این که میگیم دوست داریم ببازی هم حقیقته


هرجا بودیم داد می زنیم پرسپولیسی باغیرته


این که میگیم دوست داریم ببازی هم حقیقته


هرجا بودیم داد می زنیم پرسپولیسی باغیرته

تاریخ انتشار 20 / 08 / 1397
دسته‌بندی موسیقی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.