قصه تکراری مدارس فرسوده و بودجه ناقص !

جذاب ترین
منتشر شده در 02 بهمن 1398

ایمنی در مدارس دغدغه‌ای است که همه والدین با آن روبه‌رو هستند. هرچند وقت یک‌ بار بخاری مدرسه‌ای حادثه‌ ساز می‌شود یا سقفی فرومی‌ریزد.


به‌طور میانگین 30 درصد مدارس کشور فرسوده هستند. مدارسی که آموزش و پروش منتظر است تا خیری پیدا شود و روی بازسازی آن‌ها سرمایه‌گذاری کند.

دیدگاه کاربران