پخش خودکار بعدی

فاجعه بزرگ سیل در نوروز سال98 در شهر گمیشان و عملیاتی شدن طرح مهندس جلال ایری در مهار سیل

فاجعه بزرگ سیل در نوروز سال98 در شهر گمیشان و عملیاتی شدن طرح مهندس جلال ایری در مهار سیل


همه کشورهایی که در مسیر توسعه قرار گرفتهاند یا توسعه


یافتهاند از علم ودانش افراد متخصص و توانمند و پاکدست و نخبه خود به خوبی و درستی استفاده کردهاند.افراد متخصص و


توانمند کسی است که نه فقط امروز را میبیند بلکه فردا را پیشبینی میکند و برنامهای برای آن مدنظر قرار میدهد .


متخصص ونخبه یعنی کسی که وقت و سرمایه زیادی برای او صرف شده است تا به این مقام برسد. از استعداد و هوش الهی


گرفته تا تربیت خانوادگی و سرمایه ای که در کشوربرای او صرف شده و حال که این درخت به ثمر نشسته است آیا میتوان


بایک بهانه آن را از تنه ببریم یا از ریشه درآوریم؟ .

تاریخ انتشار 25 / 02 / 1398
دسته‌بندی اجتماعی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.