کاهش ارزش لیر و اعتراضات سراسری!

خبر از ما
منتشر شده در 03 آذر 1400

تظاهرات خیابانی در ترکیه به دلیل وضعیت بد اقتصادی

دیدگاه کاربران