فیلم عمل زیبایی بینی

دکتر مجید نداف کرمانی فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر نداف کرمانی تجربه زیادی در رینوپلاستی اولیه (جراحی بینی برای اولین بار) رینوپلاستی ثانویه (جراحی بینی برای بیمارانی که قبلا بینی خود را جراحی کرده اند) و مشکلات مربوط به جراحی بینی دارد و می تواند شما را در زمینه های مختلف راهنمایی کند.


021-22134934-22134997


https://www.instagram.com/drnadafkermani


 09105898005


http://drnadafkermani.com/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C/

دیدگاه کاربران