پخش خودکار بعدی

آیا مردم می دانند افسار قیمت زندگی آنها دست چه کسانی است !؟

جذاب ترین جذاب ترین
148

آیا مردم می دانند افسار قیمت زندگی آنها دست چه کسانی است !؟

تاریخ انتشار 15 / 02 / 1398
دسته‌بندی اجتماعی
نظرات کاربران
ارتش سایبری سربازان رهبر -

باسلام.علت اصلی گرانی خودرو به خاطراینکه وقتی کارگران هرپایان سال می خواهندحقوقشان افزایش پیدا کندایران خودروویاهرخودروسازبایدازکجاپول کارگررابدهدپس ازاین راه خودروافزایش پیدا می کند.حمیدرضااحمدآبادی کارشناس سیاسی