بیست و یک گام برای ساخت یک فیلم اسکاری

سکانس
منتشر شده در 05 آذر 1397

21 گام برای ساخت یه فیلم اسکاری ! قشنگ این مراحل رو طی کنین اسکار رو شاخشه!

دیدگاه کاربران
برترین -

like

برترین -

خوب بود

aghahi -

عالی بود . کلا همجنسگرا باشی ضد نازی باشی نصف مراحل اسکار گرفتن از دست لابی های یهودی - صهیونسیتی رو طی کردی ! حالا اگر ضد ایران و کشورهای ضد امریکا هم که باشی دیگه هیچی و صددرصد اسکار رو شاخشه مثل ارگو