چندبیتی زیبایی ست که این دکلمه چند بیتی را به کمال رسانیده

هذیان‌های ذهن خاموش من
منتشر شده در 26 دی 1398
دیدگاه کاربران