فارگو 11 - Fargo

حق پو
منتشر شده در 02 آذر 1399

سریال - فارگو - 2012 Fargo - فصل سوم ق 1 و 2 - ( بالای 16 سال ) - رقابت پیچیده میان خواهر و برادر در بزرگراهی در یک شهر کوچک منجر به قتل می شود.. - گلوریا با پیامدهای یک جنایت سر و کار دارد وارگا اقدام میکند. ری و نیکی مرحله ی دوم نقشه شان را عملی میکنند.

دیدگاه کاربران